Föreningen

Bli medlem i Nääsville Bluegrass Music Association


Tycker du om amerikansk folkmusik, bluegrass och old time? Gillar du svenskt musik- och kulturliv? Vill du träffa nya spännane och engagerade människor? Ja vad väntar du på?  Välkommen att bli medlem i Nääsville Bluegrass Music Association. Anmälan är enkel och du bidrar på ett sätt som passar dig.

Medlemskap

Ansökan om medlemskap sker i huvudsak på föreningens hemsida men kan även sökas på pappersblankett i anslutning till föreningens event. Medlemskapet träder i kraft från det datum medlemsavgiften inbetalats på föreningens bankkonto och gäller till kalenderårets slut efter beslut i styrelsen.

Har inte medlemsavgiften för föregående år inbetalats senast 31 jan påföljande år stryks medlemmen ur medlemsregistret. 


Ur föreningens stadgar:

§4 Medlemskap

  • Föreningen är öppen för alla som delar föreningens målsättning, värdegrund om allas lika värde samt följer föreningens stadgar.
  • Medlemskap i föreningen kan endast erhållas av enskild person.
  • Medlemskapet innebär att man stödjer föreningens verksamhet, har rösträtt, kan skriva motioner till årsmötet, får delta på årsmötet, rätt att välja styrelse och ordförande, medverka i arbetsgrupper.
  • Medlemsavgift om 150 kr betalas från och med den tidpunkt då inträde skedde och gäller för det kalenderåret. Avgiftens storlek fastställs av styrelsen för ett år i taget.


Följande typer av medlemskap finns:

  • Enskil medlemskap: Betalat årsavgift, 150 kr. Halv avgift betalas av ungdom t.o.m. det år hen fyller 25 år. En röst.
  • Familjemedlemskap: Betalat årsavgift med uppgift på övriga familjemedlemmar, 150 kr. En röst.
  • Hedersmedlemskap: Enligt särskilt beslut i Styrelsen. Betalar ej årsavgift. Saknar rösträtt.

Ansökan om medlemskap

Jag ansöker om medlemskap i föreningen Nääsville Bluegrass och Music Association.

Vänligen fyll i alla fält i formuläret.

 
 
 
 
 
Medlemskap för mig endast
Familjemedlemskap, familjeavgift.
 
 
Reducerad avgift som ungdom (75 kr), t.o.m. 25 år.
 
 
 

NBMA

 

Nääsville Bluegrass & Music Festival arrangeras årligen av föreningen Nääsville Bluegrass Music Association.

KONTAKT / CONTACT US

310 61, Ätran

SWEDEN

SPELA PÅ FESTIVALEN / PLAY

 

Vill du spela på festivalen eller på öppen scen? Do you want to play at the festival?

 

Läs mer / Read more

© Copyright. All Rights Reserved.