GDPR

2020-02-27

Information med anledning av GDPR 

(General Data Protection Regulation/ Allmänna dataskyddsförordningen)


Nääsville Bluegrass and Music Association för dataregister över sina medlemmar. Registret innehåller uppgifter per person enligt följande:


  • Medlemsnummer
  • Typ av medlemskap
  • Uppdrag inom föreningen
  • För och efternamn
  • E-postadress   
  • Gatu- och postadress
  • Namn på ev familjemedlemmar 
  • Uppgift på avgiftsbetalning


Dessa uppgifter, som endast används för föreningsinternt bruk, behöver föreningen för att kunna kommunicera med medlemmarna, verifiera typen av medlemskap och kontrollera om medlemsavgiften är betald för året. Den utgör även underlag till röstlängden på årsmötet och ska ligga till underlag för juridiska åtgärder i händelse av att föreningen läggs ner.


Genom att du anger din epostadress samtycker du till att föreningen använder den för listor för nyhetsbrev, kallelser etc.


Det ankommer på medlemmen att korrigera felaktiga uppgifter. Meddela personuppgiftsansvarig för ändring i registret.


Personuppgiftsansvarig är ordföranden, fn Håkan Berg, som nås via mail på info@naasville.se.


Uppgifterna lagras på ett externt USB-minne så om föreningens dator hackas så når man inte dina uppgifter. De lagras där så länge du är medlem i föreningen och högst ett halvår efter om du inte betalt medlemsavgiften. Du kan själv begära att få dina uppgifter raderade vilket även innebär att ditt medlemskap upphör.


Dina rättigheter i samband med att vi för detta register är följande;

Du har rätt att få ett utdrag över de uppgifter som gäller dig. Detta begär du hos personuppgiftsansvarige på info@naasville.se


Du kan överklaga föreningens hantering av dina uppgifter hos Datainspektionen. Du når DI på deras hemsida.


Styrelsen