Bli medlem

Bli medlem i Nääsville Bluegrass Music Association


Tycker du om amerikansk folkmusik, bluegrass och old time? Gillar du svenskt musik- och kulturliv? Vill du träffa nya spännane och engagerade människor? Ja vad väntar du på?  Välkommen att bli medlem i Nääsville Bluegrass Music Association. Anmälan är enkel och du bidrar på ett sätt som passar dig.

Medlemskap

Ansökan om medlemskap sker i huvudsak på föreningens hemsida men kan även sökas på pappersblankett i anslutning till föreningens event. Medlemskapet träder i kraft från det datum medlemsavgiften inbetalats på föreningens bankkonto och gäller till kalenderårets slut efter beslut i styrelsen.

Har inte medlemsavgiften för föregående år inbetalats senast 31 jan påföljande år stryks medlemmen ur medlemsregistret. 


Det här gäller för medlemskap:

  • Föreningen är öppen för alla som delar föreningens målsättning, värdegrund om allas lika värde samt följer föreningens stadgar.
  • Medlemskap i föreningen kan endast erhållas av enskild person.
  • Medlemskapet innebär att man stödjer föreningens verksamhet, har rösträtt, kan skriva motioner till årsmötet, får delta på årsmötet, rätt att välja styrelse och ordförande, medverka i arbetsgrupper.
  • Medlemsavgift betalas från och med den tidpunkt då inträde skedde och gäller för det kalenderåret. Avgiftens storlek fastställs av styrelsen för ett år i taget.


Följande typer av medlemskap finns:

  1. Enskilt medlemsskap: Betalat årsavgift. Halv avgift betalas av ungdom t.o.m. det år hen fyller 25 år. En röst.
  2. Familjemedlemskap: Betalat årsavgift med uppgift på övriga familjemedlemmar. Samtliga medlemmar bor på samma adress. En röst.
  3. Hedersmedlemskap: Enligt särskilt beslut i Styrelsen. Av good will karaktär. Betalar ej årsavgift. Saknar rösträtt.
  4. Särskilt hedersmedlemskap: Enligt särskilt beslut i styrelsen. Av förtjänst. Betalar ej årsavgift men har rösträtt. Medlem som varit verksam i styrelsen eller motsvarande under en sammanhängande period av 12 år kan kvalificera sig.

Ansökan om medlemskap

Jag ansöker om medlemskap i föreningen Nääsville Bluegrass och Music Association.

Vänligen fyll i alla fält i formuläret.

 
 
 
 
 
Medlemskap för mig endast
Familjemedlemskap, familjeavgift.
 
 
Reducerad avgift som ungdom (75 kr), t.o.m. 25 år.