Årsmöten

 Läs föreningens reviderade stadgar här >>>


Rösträtt har personer som har betalt medlemsavgift för det senaste förflutna kalenderåret och som fyllt 16 år.

Styrelsen får lämna förslag till ärenden som ska behandlas vid årsmötet. Det får också medlem göra genom att lämna in en motion till styrelsen senast 10 dagar före mötet (senast 6 februari 2020). Styrelsen ska skriftligen yttra sig över den.

Motion skickas till ordförande hakan.berg.gbg@gmail.com.Årsmöte 2024


Kallelse o Dagordning NBMA Årsmöte 2024


Verksamhetsberättelse för år 2023


Ansökan om medlemskap
Årsmöte 2023


Kallelse o Dagordning NBMA Årsmöte 2023


Verksamhetsberättelse för år 2022


Ansökan om medlemskapÅrsmöte 2022

Kallelse o Dagordning NBMA Årsmöte 2022


Verksamhetsberättelse för år 2021


Komplettering till kallelsen till årsmötet 2022: Ändrade mandatperioder för styrelsen Förslag årsmötet 20220316
Till de medlemmar som vi har mailadress till skickas det direkt.
mvh
Styrelsen: 


Revisionsberättelse 2021I samband med årsmötets avslutande avtackades...